SEM 活動履歴
2011.03.19 第三回 SEMオフイベントを高円寺にて実施しました。[WebFlyer]
BURNING TONIGHT / PLAYBOY / HEYBOY の振り付けを公開しました。
2010.09.19 第二回 SEMオフBBQ@和泉多摩川 開催しました。[WebFlyer]
EVERGREEN / LOVED IN TOKYO / GO SHINKANSEN! / SPEED DEAMON の振り付けを公開しました。
2010.02.27 第一回 SEMオフイベントを高円寺にて実施しました。[WebFlyer]
2009.05.28 コミュニティーを設立しました。[SEM LOGO]